Informator na spletu!

Občinsko glasilo Informator je objavljen tudi v virtualni obliki na spletu. Dosegljiv je na občinski strani ( https://www.dravograd.si/) pod rubriko “Informator” Dostop do glasila :…