Proračun krajevne skupnosti je sestavni del občinskega proračuna. Občinski proračun za leto 2013 je bil sprejet. S tem pa tudi proračun za KS Libeliče.
Za ogled predvidene porabe sredstev v KS Libeliče vam predstavljamo izvleček iz proračuna  Občine Dravograd: stran 45 in 46. V nadaljevanju  prikazujemo tudi strukturo prihodkov Krajevnih skupnosti (tabela na strani 110), nazadnje pa še link na celotni proračun občine Dravograd za leto 2013.

Proracun KS Libelice 2013

STRUKTURA PRIHODKOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI:

pror

 

Proracun Obcine Dravograd 2013

Vir: www.dravograd.si