Naravna katastrofa je močno prizadela prebivalce v naši občini. Objavljamo prošnjo za pomoč.

Fotografije na tej strani pričajo o razsežnosti vodne ujme v občini Dravograd:

http://www.dravograd.si/novice-in-obvestila/poplave-2012