Člani A PGD Libeliče četrtič zapored postali prvaki Koroškega gasilskega območja!

Enota članov A PGD Libeliče je minulo nedeljo v Črni na Koroškem že četrtič zapored dvignila v zrak pokal za zmago na tekmovanju koroške regije. To jim je v tej zasedbi uspelo že petič. Enota v podobni zasedbi nastopa že od leta 2005, ko so prvič zmagali na regijskem tekmovanju in se uvrstili na prvo državno tekmovanje v Žalcu leta 2006.   Dosegli so 8. mesto. Naslednje državno tekmovanje je bilo v Celju 2010. PGD Libeliče je takrat osvojilo naslov državnih prvakov, ki ga bo branilo v soboto, 26. maja v Velenju. Tokratna vaja bo nekoliko drugačna.

Ob osvojitvi pokala za 3. memorial Oto Antona v Libeličah
Ob osvojitvi pokala za 3. memorial Oto Antona v Libeličah

Enota je med drugim  že 8 let zapored prvak Gasilske zveze Dravograd. Do letos so se redno udeleževali tekmovanja za pokal Gasilske zveze Slovenije. V tako imenovani »državni ligi« so dosegli najboljši rezultat s 3. mestom v Škofji vasi leta 2008. Ostali dosežki so bili med najboljšimi desetimi v državi. Sodelovali so tudi na nekaterih tekmovanjih društev koroške regije in tekmovanjih prijateljskih društev.

Enoti v prihodnje želimo še veliko skupaj preživetega časa, s tem pa tudi uspehov, saj vemo, da je tempo današnjega življenja nenormalno visok in je časa za tovrstne prostovoljne dejavnosti iz leta v leto manj.

 Predsednik PGD Libeliče : Rok Plešivčnik

Rezultati regijskega tekmovanja:

clani A- rezultati    clani B- rezultati    clanice A-rezultati    clanice B – rezultati

mladinci – rezultati   mladinke-rezultati   Pionirji-rezultati   pionirke – rezultati

starejse gasilke – rezultati   starejsi gasilci- rezultati