V petek, 20. aprila sta Krajevna skupnost Libeliče in Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu  občine Dravograd organizirala v Libeličah, predavanje z naslovom »OBNOVIMO ZNANJE – REŠIMO ŽIVLJENJE«

Namen predavanja je bil obnoviti znanje o cestnoprometnih predpisih in spoznati novo prometno zakonodajo, ki velja od 1. 7.  2011 dalje. O zakonih in novostih v cestnoprometnih predpisih je govoril  Ferdo Abraham, predsednik AMD Dravograd, o pooblastilih policije pa pomočnik komandirja Policijske postaje Dravograd, Igor  Knez. Oba sta tudi člana občinskega Sveta za preventivo v cestnem prometu..

Kljub skromni udeležbi, so prisotni ugotovili, da so takšna obnavljanja znanja potrebna in koristna. Žal pa se jih med prometnimi udeleženci ne jemlje dovolj resno. Zavedati se moramo, da ko dobimo vozniško dovoljenje  z njim nismo dobili vsega znanja o prometu. To znanje moramo nenehno obnavljati in dopolnjevati. Vse prevečkrat pa smo prepričani, da se nam ne more kaj zgoditi in da mi že ne kršimo prometne predpise, ki zagotavljajo le minimalno varnost na cesti. Prepričanje, da se moramo držati prometnih predpisov zaradi policije in morebitne kazni, je zmotno. Dokler ne ugotovimo, da pri tem gre le in samo za varnost nas samih in soudeležencev na cesti, nismo dobri vozniki. Največji prispevek k varnosti lahko dodajamo le mi – vozniki.