Na podlagi 4. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. list RS, št. 4/2006), Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglaša prenehanje velike požarne ogroženosti naravnega okolja s 6. aprilom 2012 v občinah na območjih Izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje Slovenj Gradec, Celje, Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Brežice, Novo mesto in Trbovlje.

Inšpekcija za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Inšpekcija za gozdarstvo, kmetijstvo in hrano in Policija bodo na teh območjih prenehale izvajati poostren nadzor.

Od 6. aprila 2012 dalje v Sloveniji tako ni nikjer razglašene velike požarne ogroženosti naravnega okolja, razen v občinah, ki so veliko požarno ogroženost naravnega okolja razglasile same in jo do tega dne še niso preklicale.

Vir.: http://www.sos112.si/slo/clanek.php?catid=2&id=98