OBVESTILO IN OPOZORILO!

Uprava RS za zaščito in reševanje je na podlagi 4. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Ur. l. RS, št. 4/06) 7. marca 2012 razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja na območju celotne države. Razglas velja za območja brez snežne odeje.

Z dnem razglasitve velike požarne ogroženosti naravnega okolja je v naravnem okolju prepovedano kuriti, sežigati ali uporabljati odprti ogenj, puščati ali odmetavati goreče ali druge predmete ali snovi, ki lahko povzročijo požar.

Vir: GZ Slovenije