Ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom v Koroški regiji

Skladno z določili Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. l. RS, št. 39/2010), vas obveščamo, da omenjena Uredba določa obvezna ravnanja z biorazgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, tako za izvajalce javnih služb ravnanja z odpadki kot tudi za povzročitelje biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada.

Najboljša možnost je vsekakor preprečevanje nastajanja teh odpadkov, kar pomeni, da se čim več živil uporabi za prehrano ter s tem zmanjša količina zavrženih, deloma uporabljenih ali celo neuporabljenih živil.

Izvajalec javne službe mora zagotoviti dodatno storitev ločenega zbiranja in prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov, hkrati pa mora prednostno spodbujati povzročitelje odpadkov k hišnemu kompostiranju. Zato bo javno podjetje prednostno zagotovilo prevzem tovrstnih odpadkov pri večstanovanjskih objektih in enodružinskih hišah, ki zaradi pomanjkanja ustreznega prostora ne morejo pristopiti k hišnemu kompostiranju. Do konca septembra bomo proti plačilu navedenim dostavili dodatne posode oz kjer je to možno z novimi nalepkami opremili že obstoječe posode. Po novem bo tako odpadke potrebno ločevati na tri frakcije: suho, mokro in biološko razgradljivo. Podrobna vsebina posameznega zabojnika je razvidna iz nalepke. Bistvo dodatnega razvrščanja pa je v tem, da je potrebno del odpadkov, ki smo jih do sedaj odlagali v posodo za mokre odpadke v prihodnje odlagati posebej.

Gospodinjstva, ki posedujejo ustrezen prostor lahko izbirajo med kompostiranjem na domačem vrtu in oddajo biološko razgradljivih odpadkov javnemu podjetju. V primeru, da ste se odločili za kompostiranje vas prosimo, da podpišete in nam vrnete priloženo izjavo. V nasprotnem primeru vam bomo proti plačilu dostavili dodatno posodo. Ker bo prevzem biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odpada nova storitev v sistemu ravnanja z odpadki, bo zaračunana posebej.

Za hišno kompostiranje se šteje kompostiranje v različnih izvedbah kupljenih ali doma narejenih kompostnikih, kompostiranje na kompostnem kupu ter hlevskem gnojišču. Vsi, ki že kompostirate biološko razgradljive odpadke na omenjene načine in tisti, ki se boste za to šele odločili, morate to potrditi javnemu podjetju s podpisano izjavo o hišnem kompostiranju odpadkov.

Vir/Več preberite na: http://www.jkp-dravograd.si/