Predsednik PGD Libeliče Rok Plešivčnik je zapisal:

V soboto 12.2.2011 ob 19.00 uri je bil v dvorani gasilskega doma zbor članov PGD Libeliče, ki se ga je udeležilo 70 članov društva ter ostali gostje. Moram reči, da sem pričakoval večjo udeležbo domačih članov in sem bil glede na to, da je bilo poslanih preko 200 vabil, kar malce razočaran. Zavedati se je treba, da je dolžnost vsakega člana (po statutu), da se udeležuje občnih zborov in se tam seznani o delovanju društva.

Najprej so članice društva poskrbele za kratek kulturni program v obliki komičnega skeča, nato pa sem zbrane nagovoril predsednik društva. Pozdravil sem vse prisotne ter predlagal dnevni red in delovno predsedstvo, ki so ga sestavljali predsednik Juteršek Franc in člana predsedstva Milan Oto in Zlatko Zalesnik, ter zapisničarka Anita Kos. Nato so sledila poročila funkcionarjev društva.

Po podanih poročilih pa so besedo dobili člani društva in gostje. Kot smo razbrali iz poročil smo bili vsi skupaj mnenja, da je bilo leto 2010 za PGD Libeliče zgodovinskega pomena, saj so člani A postali državni prvaki. Tako je tudi cel občni zbor potekal v znamenju tega dogodka. Po razpravi na poročila smo sprejeli še plan dela in finančni plan za leto 2011 in izvolili delegate za skupščino Gasilske zveze Dravograd.

Sledila je podelitev priznanj, kjer so zaslužni člani prejeli priznanja, odlikovanja in napredovanja. Pod točko razno smo izvolili novo blagajničarko društva in sicer Bernardo Gostenčnik. Na koncu smo si ogledali še kratek film o dogajanju na državnem tekmovanju v Celju, ki so ga pripravili člani A ekipe.

Po končanem uradnem delu je sledila večerja in zabava z ansamblom “Tipi” do zgodnjih jutranjih ur.

Ogled dokumentov občnega zbora je možen na naslednjih linkih:

Porocilo predsednika 2010

Porocilo poveljnika 2010

Porocilo-plan referenta za mladino 2010

Financno porocilo 2010

Plan dela in fin.plan za leto 2011_