V Sadjarskem društvu Dravograd je vključenih kar nekaj Libeličanov, ki se tako ali drugače ukvarjajo s sadjarjenjem. Zato menim, da je koristno, da dejavnost tega društva predstavimo tudi širšemu krogu Libeličanov. To bomo storili preko krajevnega glasila in preko spletnih strani.

V petek, 4. februarja 2011 so se sadjarji zbrali na rednem letnem občnem zboru. Od preko 220 članov jih je na zbor prišlo več kot 90. V počastitev bližajočega kulturnega praznika je v kratkem kulturnem programu svoje delo »Na kmetiji« predstavil Janez Jurič. Po podanih poročilih vodstva (predsednika, tajnika, blagajničarke) sta besedo prevzela gosta iz Ljubljane, Boštjan Godec  in inž. Škerlevaj Vojko. Slednji je predaval o varstvu koščičarjev pred boleznimi in škodljivci. Zanimivo predavanje so prisotni z pozorno poslušali in na koncu predavatelju postavili kar nekaj vprašanj.

Pod točko razno je predsednik društva Avguštin Verhnjak navzoče seznanil z aktivnostmi pri pridobivanju lastnih društvenih prostorov, ki bodo v TPC Meža v Dravogradu. Dogovarjajo se z Društvom čebelarjev Dravograd o skupni rabi le-teh.

Po uradnem delu so se člani zadržali še ob dobrotah s kmetije Pšeničnik iz Libelič in ob pokušnji sadnih pijač, od soka pa do pravega mošta, ki so jih pripravili sami.

Sprejeti program dela v letu 2011 pa je:

  1. Prikaz priprave cepilne smole, v soboto, 19. februarja s pričetkom ob 9. uri na kmetiji Lavk v Trbonjah
  2. Ocenjevanje mošta, v soboto, 26. februarja, s pričetkom ob 18. uri, na kmetiji Janohet na Sv. Danijelu. Količina vzorca je 2 l. V ocenjevanje bosta vzeta največ 2 vzorca. Kotizacija za člane znaša 3 € po osebi, za nečlane pa 6 €.
  3. Prikaz obrezovanja sadnega drevja, v soboto 5. marca, s pričetkom ob 9. uri, na kmetiji Pehar (Vrhovnik Vido) v Otiškem Vrhu.
  4. Prikaz cepljenja, v soboto, 9. aprila, s pričetkom ob 9. uri na kmetiji Zajsnik na Ojstrici.
  5. Izlet – v oktobru, po posebnem vabilu
  6. Ocenjevanje zeliščnih likerjev, v januarju 2012, po posebnem vabilu.

V primeru izrazito slabih vremenskih razmer se prireditve, vezane na naravo, prestavijo za en teden.

Vabljeni, da se prireditev udeležite v čim večjem številu. Na vsaki prireditvi bo poskrbljeno za prigrizek.

Vabljeni ste k ogledu albumov fotografij uporabnika sadjarsko drustvo:

3. zbor sadjarjev

Kuhanje smole

Ocenjevanje mošta Jenohet

https://picasaweb.google.com/107257824765188611067/CepljenjeOjstrica?authkey=Gv1sRgCM-NiP-J-KCG7gE&feat=email#