Spoštovane občanke in občani… se prične uvodni nagovor gospe županje v decembrski izdaji glasila »Informator« glasilo občine Dravograd. Verjamem, da je gospa županja s tem začetkom mislila vse občanke in občane občine Dravograd, z vsemi Krajevnimi skupnostmi vred. Lepo, da nas pred novim letom lokalna vlada pozdravi in seznani, kaj smo počeli preteklo leto ali zadnji mandat. Sestavili smo jo podobno kot prejšnjo, pretežno s slikovnim gradivom, a tokrat niso prikazane investicije, temveč utrinki s prireditev v minulem štiriletnem obdobju – neverjetno, koliko različnih dogodkov se je zvrstilo v naši lokalni skupnosti, ki so nas zabavali ter razveseljevali. No, tu pa mi nekaj ne »štima« več. Listam po »slikanici«, da bi morda našel sliko iz mojega kraja ali naše Krajevne skupnosti. Ena, dve, tri …strani, nič. Še naprej do dvajset, pa me spreleti: »Ali se v Libeličah ni nič dogajalo? Ali Libeliče niso del občina Dravograd?« No, in končno stran 37, kjer opazim, da so eno sliko pa le naredili v Libeličah. Ampak, še te ne bi spoznal, če nebi bil domačin. Listam dalje. Zopet se povsod  nekaj dogaja, ponekod tudi več fotografij enega dogodka. Ja, kaj pa je to? Libeličani se sploh zavedate, da vas zopet do 53. strani ni v občinskem glasilu. Tu pa smo od osmih slik kar na dveh. Napredek. Ali pa ne? Nič hudega, če bi tudi drugih dogodkov ne bilo. Malo strani je še do konca, bo pa morda tu kaj zanimivega in razveseljujočega, kot pravi županja. Ne, ni. Le na zadnji strani spoznam središče naše vasi Libeliče.

Obsedim in razmišljam, morda pa le nisem dobro pogledal, pa se lotim še enkrat. Ugotovim, da je od 436 barvnih fotografij, 3 črno-belih in enega barvnega portreta, le 5 (pet) fotografij, ki naj bi občanom Občine Dravograd predstavile dogajanje v zadnjih štirih letih v Libeličah. Čudno, res. Kar je le dober procent (1,1%) fotografske vsebine v »slikanici«. Aha, glej saj je nekje na koncu obrazložitev uredništva: Spoštovane in …V navadi je, da na koncu nekega obdobja….ali pa se samo spomnimo nanje. V tokratni številki glasila smo pripravili izbor zanimivih dogajanj, ki so se v naši občini zvrstila v obdobju zadnjih štirih let. Toliko jih je, da smo kakšno izpustili, kar pa seveda ne pomeni, da za nas ni pomembno. Z željo, da bi…..

Pa smo tam. Hvala za vnaprejšnje opravičilo, da ste kaj izpustili. Pa ne mislim, da je to pod rubriko, kot pravite, V navadi je.. Vsaj upam da ni! Razmišljam. Županja najbrž sploh ni pregledala številke preden je zapisala posvetilo. Torej je za nič dogajanja v štirih letih v Libeličah, ali zanimivih dogajanj odgovoren avtor »slikanice«. Ugotovitev je sproščujoča. Skrbelo me je že, da morda  res nismo kaj počeli v naši skupnosti. Pozabili so, ni bilo pomembno,ali pa niso imeli fotografij, no saj je vseeno. Mi vemo kaj smo počeli.

Po vasi je završalo, da je treba nekomu nekaj reči, da to pa že ne gre, da nas tako žalijo. Upravičeno rečemo, da je žalitev če ti nekdo ne prizna, da kaj delaš ali celo dvomi v tvoj obstoj.

Libeličani marsikaj prenesejo, a najbolj useka krivica in laž. Kako vztrajni so pri odpravljanju krivic so pokazali že pred skoraj 90. leti. Krajevne organizacije so na skupnem sestanku sprejele sklep, da  na takšno šikaniranje uredniškega odbora dravograjskega glasila, ki naj bi bilo občinsko, javno protestirajo. To so storili in celo navedli prireditve, ki so se dogajale v tem obdobju, pa samo tiste, ki so imele občinski pomen ali še višji. Za lokalno dogajanje, ki ga je bilo tudi v izobilju, pa še zanimivo in pomembno je bilo, si ne delajo skrbi.

Torej, spoštovano uredništvo Informator-ja glasila Občine Dravograd, premislite, da ustvarjate glasilo, ki naj enakomerno predstavlja, zastopa in obvešča vse občane občine Dravograd o dogodkih v njej. V Občini Dravograd pa je tudi Krajevna skupnost Libeliče!

Lep pozdrav bralcem tega teksta! Adrijan

PS.: Krajevna skupnost Libeliče, PGD Libeliče in KPD Libeliče so družno napisali protestno pismo, ki je vidno na:

https://www.libelice.si/index.php/krajevna-skupnost-dogodki/zapisniki-sej-sveta-ks/ –  Protest