Predsednik sveta KS Libeliče Branko Ferk
Volitve so za nami. Izvoljeni kandidati v Svet KS LIbeliče so že imeli svojo prvo sejo. Na seji so potrdili mandate ter izvolili predsednika, podpredsednika in tajnika.
Novi (stari) predsednik sveta KS Libeliče je Branko Ferk, njegov namestnik Jože Pšeničnik ml., pisanje zapisnikov in tajniška dela pa so zaupali Juretu Vidermanu.
Na seji so sprejeli nekaj smernic za začetek dela sveta. Že v mesecu novembru planirajo  zbor krajanov, na katerem bodo iz predlogov, ki jih bodo podali krajani, bolj natančno začrtali delovni plan skupnosti. Na zbor krajanov bodo povabili županjo Marijano Cigala kakor tudi novo izvoljene člane občinskega sveta občine Dravograd.
Prosijo vse krajane KS Libeliče, da pripravijo predloge aktivnosti, ki imajo za skupnost prednostno pozicijo in se udeležijo zbora. Povabilo na zbor krajanov bodo pravočasno poslali vsem krajanom.
Da je skupnost močna le tedaj, ko združi ideje in moči, je pokazala že zgodovina!
Iskrene čestitke vsem izvoljenim!